Kvalitet & miljö

Vi jobbar idag med ett internt kvalitetssystem.

Vi värnar om miljön så väl här hemma som runt omkring oss och arbetar på ett sådant sätt att vi värnar om hållbarhet för allt vi kan påverka. Vi arbetar med att styra vårt samarbete i valet av nya leverantörer, mot miljöcertifierade leverantörer eller leverantörer som på något sätt har en egen miljöpolicy.
I allt vi gör följer vi vår ekologiska policy.