Produkter

Exempel på produkter vi tillverkar:

- Övervakningssystem med GSM-sändare
- System för övervakning som alarmerar via SMS om så behövs. Dessa system kan också skicka löpande statistisk information m.m.
- Signalomvandlare RS 232 till RS 422/485
- Elektronisk nivåmätare
- Kunddesignade styrsystem

Våra produkter används idag i bl.a.:

- Microalarmsystem
- Miljötoaletter
- Kassadiskar
- Butiksgrindar
- Minibarer