ToWe´s historia

Vi har under mer än 20 år jobbat med konstruktion och produktion av elektronik och mjukvara.

1982 - Startades Verksamheten under namnet DataAutomation AB med inriktningen utvecklingsbolag för elektroniska styrsystem för Industriell Automation.

Företaget har sedan utvecklats till produktionsbolag vi ingick i C&S Gruppen under ett antal år och var då underleverantörer till Ericsson.

1994 - Blev bolaget helägt av Carlberg och son AB och byte då namn till Carlberg & Son Industri AB.

2004 - köptes bolaget av en av de första delägarna och heter numera ToWe Elektronik AB.

2017 - året tillväxt.

2019 - Monteringsline, ny aoi, selektiv löd.

2020 - Flytt till egna lokaler.

2021 - Utbyggnad.

Med fokus på Konstruktion och Produktion av Elektroniksystem.

Kvalitet & Miljö

Vi värnar om miljön så väl här hemma som runt omkring oss och arbetar på ett sådant sätt att vi värnar om hållbarhet för allt vi kan påverka.

Vill du vet mer?