Vår historia

Vi har under mer än 20 år jobbat med konstruktion och produktion av elektronik och mjukvara.

1982 - Startades Verksamheten under namnet DataAutomation AB med inriktningen utvecklingsbolag för elektroniska styrsystem för Industriell Automation.

Företaget har sedan utvecklats till produktionsbolag vi ingick i C&S Gruppen under ett antal år och var då underleverantörer till Ericsson.

1994 - Blev bolaget helägt av Carlberg och son AB och byte då namn till Carlberg & Son Industri AB.

2004 - köptes bolaget av en av de första delägarna och heter numera ToWe Elektronik AB.

Med fokus på Konstruktion och Produktion av Elektroniksystem.