Om oss

Vi på ToWe Elektronik AB har under mer än 20 år jobbat med konstruktion och produktion av elektronik och mjukvara.
1982
Företaget startas under namnet DataAutomation AB
Verksamheten startades under namnet DataAutomation AB med inriktning utvecklingsbolag för elektroniska styrsystem för industriell automation. Företaget har sedan utvecklats till produktionsbolag. Vi ingick i C&S Gruppen under ett antal år och var då underleverantörer till Ericsson.
1994
DataAutomation AB byter namn till Carlberg & Son Industri AB.

DataAutomation AB blir helägd av Magnus Carlberg och byter då namn till Carlberg & Son Industri AB.

2004
Företaget blir ToWe Elektronik AB
Bolaget köps av de första delägarna och byter namn till ToWe Elektronik AB. Detta namnbyte reflekterade en ny riktning och ambition för företaget, med en förnyad fokus på elektroniktillverkning.
2017
ToWe Elektronik AB växer
2017 var året då vi på ToWe upplevde en tillväxt utöver det vanliga i både kapacitet och marknadsnärvaro med flera nya kunder och uppdrag.
2019
ToWe Elektronik AB utökar sitt utbud
Under år 2019 utökar vi på ToWe vårt utbud med flera nya tjänster, bland annat en ny monteringslinje, ny AOI (Automatisk Optisk Inspektion) och selektiv lödning.
2020
Flytt till egna lokaler
ToWe Elektronik tar ett stort steg framåt genom att flytta till egna lokaler. Denna flytt gav företaget möjlighet att ytterligare anpassa sin verksamhet efter kundernas behov och optimera våra produktionsprocesser.
2021
ToWe anpassar lokaler

Med en vision om fortsatt utveckling genomförde vi en omfattande ombyggnad av våra lokaler. Denna expansion stärkte vår kapacitet att möta den ökande efterfrågan och gjorde oss förbereda för framtida möjligheter och utmaningar.

2024
ToWe fyller 20 år
ToWe firar 20 år av framgångsrik verksamhet, en milstolpe som inte bara reflekterar vår långvariga erfarenhet och expertis, utan också vårt oavbrutna engagemang för att sätta kunden i fokus. Vi fortsätter att bygga på vår historia, med en ständig strävan efter att överträffa våra kunders förväntningar.

ToWes Hållbarhets- och miljöarbete

På ToWe är vi djupt engagerade i att främja en hållbar framtid genom att integrera miljövänliga metoder i alla aspekter av vår produktion. Vårt mål är inte bara att tillverka högkvalitativa elektronikprodukter utan också att säkerställa att vår verksamhet bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling, med minimal påverkan på miljön.

Återvinning

Vi prioriterar återvinning av material i alla våra tillverkningsprocesser för att minska avfall och främja en cirkulär ekonomi.

Minimera avfall

Genom att ständigt söka sätt att minska vårt avfall och förhindra föroreningar tar vi ett aktivt ansvar för vår planet.

Energianvändning

Vi strävar efter att effektivisera vår energianvändning i alla delar av vår verksamhet, vilket minskar vårt koldioxidavtryck och bidrar till en renare miljö.

Vattenanvändning

Genom att implementera vattensparande tekniker arbetar vi för att minska vår totala vattenförbrukning.

Hållbara transporter

Vi väljer transportlösningar som minimerar miljöpåverkan, från hållbara fraktalternativ till att prioritera leverantörer med låga utsläpp.

Förnybar energi

Att använda el från förnybara källor är en hörnsten i vårt miljöarbete, vilket säkerställer att vår produktion drivs på ett hållbart sätt.

Medvetenhet

Vi är engagerade i att öka medvetenheten om miljöfrågor bland våra anställda, vilket främjar en kultur av hållbarhet inom företaget.

Långlivade produkter

Genom att designa och bygga produkter av hög kvalitet som varar länge, bidrar vi till att minska behovet av frekventa ersättningar och därmed minska avfall.

Ett familjeföretag med kunden i fokus

ToWe Elektronik AB är ett stolt familjeföretag som drivs av familjen Wenell, där pappan Tomas Wenell, sonen Oliver Wenell och dottern Felicia Wenella alla spelar centrala roller. Denna familjeägda struktur är kärnan i företagets verksamhet, vilket bidrar till en stark företagskultur präglad av engagemang, passion och där en djupgående förståelse och erfarenhet av elektronikindustrin gått i arv från en generation till annan.

Arbetsförhållanden som präglas av rättvisa och säkerhet

Att säkerställa att alla våra medarbetare arbetar under rättvisa och säkra förhållanden är en grundläggande del av vår företagsfilosofi på ToWe. Vi tror starkt på att en arbetsplats som främjar hälsa, säkerhet och rättvisa inte bara är en rättighet för alla anställda utan också en avgörande faktor för vår gemensamma framgång.


Vi lägger stor vikt vid kontinuerlig utbildning och utveckling av vår personal. Ett exempel på detta är att vi ser till att alla anställda får utbildning om miljöfrågor, vilket inte bara höjer deras medvetenhet utan också uppmuntrar till ansvarsfulla arbetsmetoder som minskar vår miljöpåverkan.


Vår personal hålls även uppdaterad med de senaste standarderna och bästa praxis inom vår industri via regelbundna IPC-utbildningar, Genom dessa utbildningar kan vi garantera att vår personal inte bara arbetar säkert och effektivt utan också bidrar till att upprätthålla högsta möjliga kvalitetsstandarder på de produkter vi levererar.