Vi hjälper er genom hela processen

Vårt legotillverkningserbjudande är flexibelt och anpassningsbart, perfekt för små till medelstora serier. Vi erbjuder även finmekanisk montering och prototyptillverkning.
Group 1000001753

01

Projektering

I projekteringsfasen analyserar vi kundens behov och specificerar projektets omfattning.

02

Design

Under designfasen skapar våra ingenjörer innovativa lösningar och detaljerade ritningar.

03

Utveckling

Utvecklingssteget innebär omvandling av designen till en fungerande modell, inklusive programmering.

04

Prototyp

I prototypfasen bygger vi en första version av produkten, vilket möjliggör praktisk utvärdering.

05

Testserier

Under testserierna genomförs omfattande tester för att noggrant utvärdera prototypen.

06

Serieproduktion

Starten på fullskalig produktion, där vi producerar enheter i önskad volym.

Ytmontering

Ytmontering är en process där elektroniska komponenter monteras direkt på ytan av kretskortet, vilket möjliggör högre komponentdensitet och mindre storlek på slutprodukten.

Hålmontering

Hålmontering innebär att komponenternas stift träs igenom förborrade hål på kretskortet och sedan löds fast, vilket är lämpligt för komponenter som utsätts för mekanisk stress eller behöver starkare förbindelser.

Mjuklödning

Det innebär att vi använder en mildare värme för att fästa elektroniska komponenter tillsammans på ett säkert sätt. Mjuklödning är en skonsam metod som är perfekt för att arbeta med känsliga material och komponenter.et.

Automatiserad Optisk Inspektion (AOI)

Denna teknik använder avancerade kameror för att visuellt inspektera kretskort efter monteringsprocessen för att upptäcka och korrigera eventuella fel.

Kontaktering

Kontaktering avser processen att skapa elektriska förbindelser mellan olika komponenter på ett kretskort eller mellan olika kretskort och systemenheter. Detta kan inkludera lödning av kontaktdon eller användning av presspassningsteknik.

Kablage

Kundanpassat kablage är specialtillverkade ledningar eller kabelsatsningar som är skräddarsydda efter en kunds specifika behov och krav, till exempel längd, kontaktyp och färgkodning.

Limning

Limning är en kritisk process inom elektroniktillverkning där olika typer av lim används för att permanent fästa komponenter till kretskort eller för att säkra kablar och andra delar på plats.

Ingjutning

Ingjutning är en metod där elektroniska komponenter eller hela kretskort täcks för att skydda mot fukt, damm, kemikalier och mekanisk påverkan, vilket ökar hållbarheten och livslängden på produkten.

Funktionstestning

Funktionstestning innebär att testa de färdiga kretskorten eller produkterna i deras operativa tillstånd för att säkerställa att alla funktioner uppfyller de specificerade kraven och är felfria.

Krav och certifieringar

I vår strävan att leverera produkter av högsta kvalitet och tillförlitlighet, uppfyller vi strikt kraven för IPC-standard Klass 2 och Klass 3, som är fundamentala inom EMS-branschen (Electronic Manufacturing Services). Dessa standarder garanterar att vi som legotillverkare av elektroniska produkter upprätthåller en exceptionell nivå av kvalitet och tillförlitlighet i allt vi producerar. För att säkerställa att vår personal alltid är uppdaterad med de senaste standarderna och bästa praxis, genomgår våra anställda regelbundet IPC-utbildningar.

Vi ser till att era produkter blir CE-märkta

Utöver vårt åtagande att följa dessa branschstandarder, erbjuder vi även väsentlig support till våra kunder genom att ta ansvar för processen att få deras produkter CE-märkta. Detta innebär att vi säkerställer att produkterna uppfyller alla relevanta EU-direktiv, inklusive riktlinjerna i EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) och lågspänningsdirektivet. Genom att erbjuda denna tjänst, underlättar vi för våra kunder att navigera i de komplexa kraven för produktcertifiering, vilket säkerställer att deras produkter är redo för marknaden inte bara i Europa utan även globalt.

Konstruktion

ToWe Elektronik grundades 1982 och har sedan dess haft “Långvariga kundrelationer” som ledord

Produktion

Vi har egen produktion. Vi utför legoproduktion i små och medelstora serier.

Finmekanik

Finmekanisk montering och prototyptillverkning. Vi bygger alla våra prototyper och monterar in kretskort i kapslingar

Kvalitet, hållbarhet och schyssta arbetsvillkor

På ToWe Elektronik tar vi vårt ansvar för miljön på största allvar. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer och material för att minimera vår miljöpåverkan, samtidigt som vi upprätthåller högsta möjliga kvalitetsstandarder.

Vi strävar efter att inte bara leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet utan också att säkerställa att vår verksamhet drivs på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Det är viktigt för oss att säkerställa att alla våra medarbetare arbetar under rättvisa och säkra förhållanden. Vi tror starkt på att en etisk affärsmodell inte bara är bra för planeten och dess människor utan också bidrar till långsiktig framgång och kundtillfredsställelse.