ToWe arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling genom att erbjuda produktion som tar hänsyn till miljön hela processen och förhindra påverkan på miljön.

Detta görs av:

  • Återvinning
  • Minimera avfall och förhindra föroreningar
  • Effektivisera energianvändningen
  • Minskning av vattenanvändningen
  • Använda hållbara transporter och frakter
  • Avvända el från förnybara källor som är tillgängliga
  • Öka medvetenheten om miljöfrågor bland företagets anställda